Externí spolupráce

specializované advokátní kanceláře

soudní znalci a znalecké ústavy

patentoví zástupci

notáři

technické laboratoře

akademické ústavy

univerzity a vysoké školy

odborníci státních, územních a dalších veřejnoprávních orgánů a organizací

pojišťovací makléři a likvidátoři pojistných událostí


© 2016