Bc. Andrea Setlerová

Andrea Setlerová působí ve společnosti CIS s.r.o. od roku 2003 jako asistentka. Předtím pracovala v Hotelu Intercontinental Praha a ve společnosti JaGa, spol. s.r.o.

V rámci své činnosti zpracovává podklady pro účetnictví a daňovou evidenci, zajišťuje kontakt se stávajícími i potenciálními klienty, zpracovává podklady pro smlouvy s klienty i s ostatními partnery, organizuje schůzky a připravuje podklady pro tato jednání, vede zajišťuje přípravu a kompletaci odborných materiálů, daňových přiznání a jejich předání na příslušné úřady.

Vystudovala VŠEM v Praze. Komunikuje anglicky, rusky, srbsky.


© 2016