Ing. Pavel Černý

Pavel Černý je od roku 1994 daňovým poradcem pod č. osvědčení KDP ČR 369, od roku 1995 je auditorem pod č. osvědčení KAČR 1445. V letech 1994 až 1995 působil jako samostatný daňový poradce a od roku 1995 je partnerem ve společnosti CIS s.r.o. a ve společnosti CIS Audit s.r.o. V období let 1990 až 1993 vykonával řídící funkce ve společnosti Autoturist, v letech 1985 až 1990 pracoval ve státním podniku Orgaprojekt jako analytik a projektant řídicích systémů.

Za dvacet let praxe v oboru nabyl významné znalosti a zkušenosti v celém spektru daní, účetnictví, auditingu, organizace a řízení subjektů všech typů. V rámci Komory daňových poradců ČR působil do roku 2004 jako zkušební komisař pro zkoušky odborné způsobilosti, od roku 2004 působí v Sekci DPH Odborného kolegia KDP ČR. Podílel se na tvorbě daňové legislativy a na řešení výkladových problémů při aplikaci daňových předpisů v rámci Koordinačního výboru KDP ČR a MF ČR. Publikoval v odborném i denním tisku příspěvky k aktuálním daňovým problémům. Vykonává lektorskou činnost se zaměřením na daňovou problematiku pro různé subjekty.

V rámci své činnosti se specializuje především na problematiku daní všech druhů, metodiku účetnictví a vnitropodnikovou organizaci a řízení a na koncepci skupinových struktur. Má dlouholeté zkušenosti v zastupování daňových subjektů vůči správcům daní všech úrovní. Významné zkušenosti nabyl v oblastech loterního práva, občanského a obchodního práva.

Vystudoval Fakultu řízení na Vysoké škole ekonomické v Praze, absolvoval řadu odborných kurzů v oblasti daňového práva, znalosti doplňoval doplňkovým studiem práva. Na střední i vysoké škole studoval angličtinu a ruštinu, komunikuje plynně česky a slovensky, pasivně anglicky a rusky.


© 2016