Ing. Petr Rutrle

Petr Rutrle je od roku 1996 daňovým poradcem pod č. osvědčení KDP ČR 2356. Od roku 2002 je partnerem ve společnosti CIS s.r.o. V letech 1992 až 1996 pracoval na Finančním úřadu pro Prahu – východ, kde v roce 1995 a 1996 vykonával funkci vedoucího vyměřovacího oddělení.

Za více jak dvacet let praxe v oboru nabyl významné znalosti a zkušenosti v daňovém a účetním systému České republiky. Publikoval v odborném i denním tisku příspěvky k aktuálním daňovým problémům. Vykonává lektorskou činnost se zaměřením na daňovou problematiku pro různé subjekty.

Specializuje se především na problematiku daně z příjmů a daně z přidané hodnoty zejména u obchodních společností, zdravotních pojišťoven, fyzických osob a občanských sdružení. V rámci své praxe zastupuje klienty před správcem daně v různých fázích daňového řízení.

Vystudoval Agronomickou fakultu na Vysoké škole zemědělské v Praze, účastnil se řady odborných kurzů pro daňové poradce v oblasti daňového a soukromého práva. Je přihlášen k Etickému kodexu Komory daňových poradců České republiky a ke Kontinuálnímu profesnímu vzdělávání Komory daňových poradců České republiky.


© 2016