Ing. Zdeněk Katzer

Zdeněk Katzer je od roku 2012 auditorem pod č. osvědčení KAČR 2278, působí ve společnosti CIS Audit s.r.o. a zároveň pracuje od roku 2007 jako daňový a účetní konzultant ve společnosti CIS s.r.o. Od roku 2011 je partnerem ve společnosti CIS s.r.o. a od roku 2012 je partnerem ve společnosti CIS Audit s.r.o. Předtím od roku 2002 pracoval ve společnosti CIS s.r.o. na pozici asistenta daňového poradce. Od roku 1999 do 2002 působil jako externí konzultant pro vládní agenturu CzechInvest a významné zahraniční investory vstupující na český trh.

Za deset let praxe v oboru účetnictví a daní nabyl významné znalosti a zkušenosti v oblasti finančního a manažerského účetnictví podnikatelských, rozpočtových, příspěvkových a dalších nepodnikatelských subjektů a pojišťoven.

V rámci své činnosti se specializuje na problematiku daní, metodiku účetnictví a implementaci účetních systémů. Dále se zaměřuje na konzultační a poradenskou činnost finančního řízení a hodnocení hospodaření u různých typů účetních jednotek (obchodní společnosti, obce a městské části obcí, příspěvkové organizace, pojišťovna, obecně prospěšné společnosti, nadace, sdružení). Během své praxe spolupracoval na realizaci významných ekonomických a organizačních projektů (např. návrhy soustavy vnitropodnikových norem, zavádění ERP systémů, due diligence, finanční analýzy, proces restrukturalizace z pohledu účetnictví, výpočty pojistných náhrad v oblasti ušlého zisku a implementace software účetních agend), analýzy efektivnosti zavedení skupinové registrace pro účely DPH, hloubkové analýzy podnikových činností a procesů z hlediska optimalizace finanční výkonnosti a finančních toků společnosti.

Vystudoval Fakultu financí a účetnictví Vysoké škole ekonomické v Praze, hlavní obor Účetnictví a finanční řízení společnosti a vedlejší specializace Oceňování podniku a jeho majetku. Hovoří anglicky, na vysoké škole studoval francouzštinu a španělštinu.


© 2016