Olga Vavříková

Olga Vavříková pracuje od r. 2008 ve společnosti CIS s.r.o. na pozici samostatné účetní. Od r. 1983, po ukončení střední ekonomické školy, do r. 2008 vykonávala postupně různé pozice v oblasti účetnictví v několika obchodních společnostech. Během své praxe získala znalosti a zkušenosti v oblasti účetnictví podnikatelských, rozpočtových, příspěvkových a dalších subjektů působících ve výrobě i službách. Mimo standardních zkušeností z oblasti účetnictví nabyla praktické zkušenosti i v oblasti financování při zpracovávání podkladů pro banky k čerpání provozních i investičních úvěrů, účastnila se výběrových řízení pro dodavatelské úvěry či řídila efektivnost finančních prostředků společnosti dle vývoje úrokových sazeb.

Ve společnosti CIS s.r.o. zajišťuje zejména vedení účetnictví, ekonomické a organizační poradenství, přípravu podkladů z účetní evidence pro účely vnitropodnikového řízení, pro jednání klienta s bankami, obchodními partnery, státními či samosprávnými orgány apod., zpracování DPH a souhrnného hlášení, přípravu podkladů pro přiznání daní z příjmů a pro kontroly FÚ, přípravu podkladů pro provádění auditu a spolupráce s auditory při průběhu auditu či zpracování ročních statistických výkazů.


© 2016