Controlling

Spolupracujeme při zavádění a výkonu controllingu nebo zajišťujeme jeho faktický výkon v rámci outsourcingu. Při výkonu controllingu ověřujeme jeho vazby a nastavení vzhledem k internímu auditu i zbývajícím prvkům vnitřního kontrolního systému účetní jednotky, aby data zpracovaná controllingem měla nejvyšší míru spolehlivosti.


© 2016