Konsolidace

Provádíme audit (prověrku) konsolidačních balíčků u konsolidovaných dceřiných společností dle účetních pravidel stanovených pro konsolidační celek mateřskou společností. Poskytujeme i účetní poradenství v souvislosti s konsolidacemi, úpravě individuálních účetních závěrek, přepočtu na cizí měnu, vyloučení vzájemných pohledávek a závazků a nákladů a výnosů uvnitř konsolidačního celku.


© 2016