Daňové poradenství

Daňové poradenství

V rámci služby daňového poradenství je poskytována průběžná péče o daňové záležitosti klienta i ad hoc poradenství při neobvyklých nebo složitých daňových situacích. Poradenské služby poskytujeme na různé úrovni a záleží jen na potřebách klienta.

Poradenství na úrovni strategického řízení pro vrcholový management při tvorbě dlouhodobých podnikatelských plánů a zohlednění jejich daňových dopadů na současnou i budoucí finanční pozici klienta.

Poradenství na úrovni taktického řízení pro střední management při krátkodobém řízení ve formě připomínkování připravovaných smluv k preventivní eliminaci daňových rizik.

Poradenství na úrovni operativního řízení poskytované výkonným pracovníkům na pozici daňových specialistů, účetních apod. ke zvládnutí každodenních činností s dopadem do daňových povinností.

Poskytujeme poradenství jak z oblasti české daňové soustavy, tak i aplikace mezinárodních daňových předpisů.

Daňová metodika a školení

Poskytujeme rovněž službu daňové metodiky, školení a kurzů cíleně zaměřených a připravených podle konkrétních potřeb klienta a v místě konání dle přání klienta. Metodicky řídíme pracovníky klienta zabývajícími se daněmi a staráme se o jejich odborný rozvoj.

Školení připravujeme dle individuálních přání klienta v různých úrovních podrobnosti tak, aby přidaná hodnota školení byla pro klienta v nejlepším poměru k ceně za školení. Při přípravě i při samotnému školení s předními odborníky z daných oblastí.


© 2016