Ostatní odvody a poplatky

Odvody

Poskytujeme odbornou pomoc při uplatňování předpisů upravujících další povinné odvody v souvislosti s činností klienta.

Poplatky

Poskytujeme odbornou pomoc při uplatňování předpisů upravujících poplatky v souvislosti s činností klienta v gesci územních finančních orgánů vč. jednání při zastupování klienta.


© 2016