Pojištění

Zdravotní pojištění

Základním kritériem účasti v systému veřejného zdravotního pojištění je trvalý pobyt na území České republiky. Plátci pojistného jsou ty osoby, které jsou účastny systému veřejného zdravotního pojištění a zároveň spadají do kategorie zaměstnanců, osob samostatně výdělečně činných nebo osob bez zdanitelných příjmů. Ne všechny osoby účastny systému jsou však povinny do něj zároveň přispívat, touto výjimkou jsou tzv. státní pojištěnci.

V rámci poradenské činnosti poskytujeme poradenství týkající se posouzení účasti dané osoby v systému veřejného zdravotního pojištění, její povinnosti z toho vyplývající, zjištění vyměřovacího základu a výše odvodů při různých úrovních zúčtovaného příjmu, různých složkách tohoto příjmu či různých zdrojích tohoto příjmu.

V rámci poradenství v oblasti daní z příjmů fyzických osob nabízíme i zpracování ročního přehledu o příjmech a výdajích osob samostatně výdělečně činných, stanovení výše záloh, přípravu žádostí o přeplatky na pojistném a spolupráci při jednání se zdravotními pojišťovnami včetně zastupování klienta.

Poskytujeme poradenství i v oblasti mezinárodního zdravotního pojištění při výkonu práce v zahraničí.

Sociální zabezpečení

Základním kritériem účasti v systému sociálního zabezpečení je dosažení zdanitelného příjmu jako zaměstnanec nebo jako osoba samostatně výdělečně činná. Sociální zabezpečení se skládá ze tří subsystémů, a to důchodového pojištění, státní politiky zaměstnanosti a nemocenského pojištění. Pro zaměstnance je účast ve všech třech subsystémech povinná, zatímco osoby samostatně výdělečně činné se o účasti v subsystému nemocenského pojištění rozhodují dobrovolně. Je-li osoba účastna některého subsystému, je zároveň povinna do něj přispívat.

Naše společnost poskytuje poradenství týkající se posouzení účasti konkrétní osoby v jednotlivých subsystémech, stanovení vyměřovacího základu a výše odvodů při různých úrovních zúčtovaného příjmu, různých složkách tohoto příjmu či různých zdrojích tohoto příjmu.

V rámci poradenství v oblasti daní z příjmů fyzických osob nabízíme i zpracování ročního přehledu o příjmech a výdajích osob samostatně výdělečně činných, stanovení výše záloh, přípravu žádostí o přeplatky na pojistném

, poradenství při přihlášce k sociálnímu zabezpečení a spolupráci při jednání se správou sociálního zabezpečení včetně zastupování klienta.

Poskytujeme poradenství i v oblasti mezinárodního sociálního zabezpečení při výkonu práce v zahraničí.


© 2016