Přímé daně

Daň z příjmů právnických osob

Poskytujeme poradenství při sestavování přiznání k dani právnických osob i kompletní zpracování vč. jeho podání územně místně příslušnému finančnímu úřadu.

V případě, že si klient podává a podepisuje přiznání k dani sám, zabezpečujeme odborné poradenství a posouzení výnosů a nákladů z hlediska jejich správné daňové klasifikace.

Jestliže se klient nechá při zpracování a podávání přiznání zastupovat daňovým poradcem na základě plné moci, pak přiznání poradce zpracovává a podepisuje na svou odpovědnost.

Přiznání k dani z příjmů právnických osob se za běžných podmínek a za podmínky, že účetní období klienta je shodné s kalendářním rokem, podává do 1. dubna následujícího roku resp. do 1. července následujícího roku v případě, že se klient nechá zastupovat daňovým poradcem nebo jde o klienta, který má ze zákona povinnost mít účetní závěrku ověřenu auditorem.

Nabízíme zpracování daňových přiznání ve všech situacích klienta, vč. mimořádných situací při insolvenčních řízeních, likvidacích nebo přeměnách.

Daň z příjmů fyzických osob

Poskytujeme poradenství při sestavování přiznání k dani fyzických osob i kompletní zpracování vč. jeho podání územně místně příslušnému finančnímu úřadu.

Povinnost podat přiznání k dani fyzických osob mají nejenom podnikatelé (osoby samostatně výdělečně činné), ale i osoby s více druhy příjmů, jak například zaměstnanci více zaměstnavatelů, osoby pobírající kapitálové příjmy, pronájmů nebo ostatních příjmů.

V případě, že si klient podává a podepisuje přiznání k dani sám, zabezpečujeme odborné poradenství a posouzení příjmů a výdajů z hlediska jejich správné daňové klasifikace.

Jestliže se klient nechá při zpracování a podávání přiznání zastupovat daňovým poradcem na základě plné moci, pak přiznání poradce zpracovává a podepisuje na svou odpovědnost.

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob se za běžných podmínek podává do 1. dubna následujícího roku resp. do 1. července následujícího roku v případě, že se klient nechá zastupovat daňovým poradcem nebo jde o klienta, který má ze zákona povinnost mít účetní závěrku ověřenu auditorem.

Nabízíme zpracování daňových přiznání ve všech situacích klienta, vč. mimořádných situací například při insolvenčních řízeních.


© 2016