Finanční plánování

Nabízíme metodiku, poradenství či aktivní pomoc při sestavování krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých finančních plánů pro finanční řízení společnosti. Navrhneme optimální strukturu plánů a rozpočtů a jejich vazeb na výstupy z účetnictví, kontrolní mechanismy a vyhodnocovací postupy.

Doporučíme vhodnou strukturu manažerského účetnictví, analytické přístupy a způsoby účinného řízení financí podniku.


© 2016