Akvizice, fúze, přeměny

Nabízíme účetní, daňové a ekonomické poradenství při přípravě a provádění kapitálových akvizic, různých forem fůzí společností (sloučení, splynutí, rozdělení, aj.) a jiných přeměn. Poskytujeme poradenství při přípravě podkladů pro valné hromady, představenstvo, dozorčí radu a dále při sestavování účetních závěrek i při samotném účtování o podnikových kombinacích. Zároveň poskytujeme daňové poradenství zúčastněným společnostem při řešení daňových povinností vzniklých v souvislosti s těmito transakcemi.


© 2016