Insolvence

Poskytujeme poradenství klientům, kterým hrozí insolvenční situace nebo již v insolvenci jsou. Zajišťujeme pomoc při přípravě i zpracování podkladů vyžadovaných v průběhu insolvenčního řízení, sestavení účetní závěrky a přípravu, zpracování případně i podání daňových přiznání při insolvenčním řízení a další komunikaci se správcem daně, zdravotními pojišťovnami a správami sociálního zabezpečení.


© 2016