Organizační poradenství

Zajišťujeme odbornou pomoc při tvorbě a aplikaci vnitropodnikových předpisů v ekonomické oblasti či ekonomiku společnosti přímo a nepřímo ovlivňujících. Konzultujeme vhodnou organizační strukturu společností vzhledem k pravomocem a odpovědnostem na jednotlivých úrovních řízení a pracovních pozicích. Účastníme se jako nezávislý subjekt vypisování a hodnocení firemních výběrových řízení vč. výběru pracovníků ekonomických odborů společností.


© 2016