Vedení účetnictví a účetní poradenství

Povinnost vést účetnictví dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, se vztahuje zejména na právnické osoby se sídlem v ČR, zahraniční osoby, které na našem území podnikají, organizační složky státu, fyzické osoby zapsané v obchodním rejstříku jako podnikatelé, ostatní fyzické osoby, které jsou podnikatelé a které překročí zákonem stanovený obrat a další osoby.

Nabízíme vedení účetnictví podnikatelů právnických i fyzických osob i neziskových subjektů. Kromě vedení účetnictví poskytujeme také samostatně účetní poradenství, spolupráci při zavádění nových účetních programů a postupů, implementaci účetních postupů doporučených auditory či správci daně, proškolení zaměstnanců v konkrétních účetních oblastech dle přání klienta, jednorázové poradenství při účtování operací nad rámec běžné činnosti účetní jednotky, jako jsou rezervy a opravné položky (včetně způsobů stanovení jejich výše), operace s podnikem nebo propočet a účtování o odložené dani. Dále zajišťujeme poradenství v oblasti nastavení odpisových plánů majetku, oceňování majetku a zásob, vytváření účetních směrnic a souvisejících vnitropodnikových norem.


© 2016