Zpracování mezd

Poskytujeme zpracování mzdové agendy, dále poradenství v oblasti mezd, stanovování dopadu struktury mezd a poskytnutých benefitů či dalších plnění zaměstnanců na vyměřovací základy pojistného a základ daně z příjmů fyzických osob.

Nabízíme též poradenství v otázkách daňových dopadů na zaměstnavatele i zaměstnance při uzavírání kolektivních smluv nebo specifických manažerských smluv vč. propočtu zamýšlené struktury příjmů či organizace činností.


© 2016